top of page
Disseny sense títol_edited_edited_edited

Emplena el següent formulari i t'enviarem l'enllaç per descarregar els tracks per a GPS i rebre el Passaport de la Ruta.
Si vols rebre informació sobre cap dels serveis addicionals indica-ho a l'apartat COMENTARIS.

Aviat rebràs els tracks i t'indicarem com recollir el teu passaport!

1.png
2.png

Condicions

 

Des d'aquesta pàgina només facilitem la informació necessària per tal de poder fer la Ruta de l'Ermità.  No gestionem reserves de cap tipus.

Protecció de dades personals

 

En aquest formulari del web de LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes), se sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme el servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

 

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes), d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

 

LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes) garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

 

LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes) utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada (enviament dels tracks). En cap cas se cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

 

Respecte l’exercici d’aquests drets:

Dret d’accés: saber quines dades de la persona interessada té LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes)

Dret de rectificació: rectificar unes dades errònies de la persona interessada

Dret de cancel·lació: eliminar unes dades de la persona interessada

Dret d’oposició: demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Telèfon: 687951072

bottom of page