top of page
Disseny sense títol_edited_edited_edited

Clica aquí per enviar-nos un whatsapp

whatsapp-icon-logo.png

Protecció de dades personals

 

En aquest formulari del web de LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes), se sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme el servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

 

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes), d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

 

LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes) garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

 

LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes) utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas se cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

 

Respecte l’exercici d’aquests drets:

Dret d’accés: saber quines dades de la persona interessada té LA RUTA DE L’ERMITÀ (Ivan Muñoz Barrobes)

Dret de rectificació: rectificar unes dades errònies de la persona interessada

Dret de cancel·lació: eliminar unes dades de la persona interessada

Dret d’oposició: demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Telèfon: 687951072

bottom of page